Basisschool leerlingen

De taal- en rekenlessen besteden aandacht aan ‘begrijpend lezen’, het vergroten van de woordenschat, spelling van (werk)woorden. Bij het rekenen ligt de nadruk enerzijds op de basisvaardigheden (vermenigvuldigen, delen, breuken en procenten) en anderzijds op het maken van ‘verhaaltjessommen’. We bieden ook filosofielessen aan (www.filo-en-sofie.nl).

Middelbare scholieren

Onze docenten begeleiden scholieren van VMBO-basis tot en met VWO inhoudelijk bij hun vakken (bètavakken zoals wiskunde, natuurkunde en scheikunde, maatschappijvakken o.a. economie, aardrijkskunde, geschiedenis de talen). Daarnaast begeleiden wij leerlingen bij het ‘leren leren’ en het maken van planningen.

Volwassenen

We bieden Nederlandse taallessen voor volwassenen aan. Wij hebben lessen voor mensen die hun Nederlandse moedertaal willen verbeteren. Daarnaast hebben wij lessen voor mensen die Nederlands als tweede taal leren. Deze lessen bieden wij op verschillende niveaus aan.

Welkom bij de Huiswerkbegeleiding Zoetermeer!

Ons doel is om uw kind met plezier en een groeiend zelfvertrouwen te laten presteren op school. Met onze begeleiding op maat sluiten we aan bij de belevingswereld en de talenten van uw kind.

Ons team bestaat uit betrokken en enthousiaste docenten. Eén van onze docenten is tevens therapeute. Zij is gespecialiseerd om uw kind meer ‘zin in school’ en zelfvertrouwen te laten krijgen. Tussen het begeleiden van het huiswerk door, heeft zij waar nodig korte gesprekjes met uw kind over ‘zin in school’ en zelfvertrouwen. Immers als leren leuk wordt, worden de prestaties op school beter.

Door onze professionaliteit en kleinschaligheid kunnen we persoonlijke aandacht geven aan

Graag maken wij met u en uw kind kennis!

Laatste nieuws

Verzoek aan ouders

In onze laatste nieuwsbrief hebben we gevraagd of u de auto langs de stoeprand wilt parkeren voordat uw zoon of uw dochter uitstapt. Hierdoor kan iedereen in de straat doorrijden. Bedankt!

Freelance docenten Nederlands gezocht

Voor onze taallessen aan volwassenen zoeken wij bevoegde docenten Nederlands. Wij nodigen NT1 docent, maar ook docenten met een NT2 aantekening uit om te solliciteren.

Huiswerkbegeleiders gezocht

Wij zijn op zoek naar ervaren en/of bevoegde huiswerkbegeleiders. Neem voor meer informatie contact op met Ellen van Son (06-55724832)